8.    ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ


 

 

 

8.1  Nestanoví-li smlouva resp. tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se obsah práv a povinností účastníků smluvního vztahu českými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Tak je tomu i v případě, že by se tyto Obchodní podmínky dostaly do rozporu s obecně závazným právním ustanovením kogentní povahy.

 

<< Záruční podmínky                                                                                      OBCHODNÍ PODMÍNKY >>

 

Kontakty

Jaroslav Trávníček - TRAZ

Zádveřice 229
763 12  Zádveřice - Raková

Česká republika - CZE


Tel:   +420 603 851 509

Mail:  j.t.traz@email.cz

  

Návštěvnost

TOPlist