Podle hráčských recenzí Mostbetu se jedná o nejspolehlivější a nejbezpečnější místo pro sportovní sázení a online kasinové hry v České republice. Vyzkoušejte to hned teď a užijte si naše vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. K dispozici je také praktická mobilní aplikace, kterou můžete hrát kdekoli a kdekoli.

        7.    ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 


 

7.1  Na dodané zboží  se vztahuje záruka v délce 36 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem jeho dodání kupujícímu.  Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7.2  Na zboží  označené ve smlouvě  jako výrobek použitý či jako polotovar, se záruka neposkytuje.

7.3  Prodává-li f. TRAZ  zboží  obchodní firmě, nemůže tato firma ani jiná další třetí osoba uplatňovat právo z odpovědnosti za vady vůči f. TRAZ  po uplynutí 36-ti měsíců ode dne, kdy bylo zboží  f. TRAZ  poprvé dodáno. Obchodní firmou se shodně rozumí firma mající v předmětu podnikání koupi zboží za účelem dalšího prodeje, která nekupuje takové zboží pro vlastní potřebu.

7.4  Na poškození vzniklé nesprávným používáním, přirozeným opotřebením nad mez odolnosti jednotlivých vlastností výrobků podle norem ČSN, EN a ISO, zjištěných v atestech a posouzení EU jednotlivých výrobků pro jednotlivá rizika nebo použitím  jiného provozního prostředku (dále jen: OOPP )  než je stanoveno v předpisu IBP ČR, se záruka neposkytuje. Záruka se neposkytuje též v případě nevhodným skladováním (určeno v "Pokynech a informacích o OSOBNÍM OCHRANNÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDKU", vystaveném f. TRAZ  a dodávaném v každém balení zboží ). Dále se záruka neposkytuje v případě jakýchkoliv úprav či změn výrobků - zboží  samotným kupujícím  bez předchozího písemného souhlasu f. TRAZ.

7.5  Náklady na přepravu zboží k záruční opravě nese f. TRAZ.

 

<< Odpovědnost za vady                                                                                      Závěrečná ustanovení >>

 


Kontakty

Jaroslav Trávníček - TRAZ

Zádveřice 229
763 12  Zádveřice - Raková

Česká republika - CZE


Tel:   +420 603 851 509

Mail:  j.t.traz@email.cz

  

Návštěvnost

TOPlist