6.    ODPOVĚDNOST  ZA  VADY6.1  Kupující  je povinen si zboží  prohlédnout neprodledně po přechodu nebezpečí škody na zboží,  pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když on prokáže, že tyto vady mělo zboží  již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.2  Odpovědnost f. TRAZ  za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestli-že tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží  vnějšími událostmi a nezpůsobila-li je f. TRAZ  jako prodávající  nebo osoby, s jejíchž pomocí plnila svůj závazek.

6.3  Zjištění vad je kupující  povinen oznámit písemně f. TRAZ  bez zbytečného odkladu.

6.4  Oprávněnou reklamaci vady zboží  vyřizuje f. TRAZ  jeho bezplatnou výměnou.

 

<< Výhrady vlastnictví                                                                                              Záruční podmínky >>

 

Kontakty

Jaroslav Trávníček - TRAZ

Zádveřice 229
763 12  Zádveřice - Raková

Česká republika - CZE


Tel:   +420 603 851 509

Mail:  j.t.traz@email.cz

  

Návštěvnost

TOPlist