Podle hráčských recenzí Mostbetu se jedná o nejspolehlivější a nejbezpečnější místo pro sportovní sázení a online kasinové hry v České republice. Vyzkoušejte to hned teď a užijte si naše vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. K dispozici je také praktická mobilní aplikace, kterou můžete hrát kdekoli a kdekoli.

         3.    PLATEBNÍ  PODMÍNKY3.1  Podkladem pro úhradu kupní ceny plnění podle smlouvy je faktura f. TRAZ . Kupní cena  je splatná ve lhůtě stanovené smlouvou. Není-li její splatnost smlouvou dohodnuta jinak, pak je tato splatná do 14-ti dnů ode dne odeslání faktury od f. TRAZ  kupujícímu. Její splatnost bude na faktuře vždy vyznačena. 

3.2  Kupní cena  je splacena okamžikem připsání její odpovídající částky ve prospěch bankovního účtu f. TRAZ  nebo vystavením příjmového dokladu pokladny fTRAZ.

3.3  Dostane-li se kupující do prodlení se splněním peněžního závazku nebo jeho části, je tento jako dlužník povinen zaplatit z nezaplacené částky úroky ve výši 18,25% ročně a dále poplatek za každou vystavenou upomínku ve výši 200,- kč (dále jen: smluvní pokutu ). Tato bude dlužníkovi fakturována vždy k ultimu kalendářního měsíce. Bylo-li smluveno plnění peněžního závazku kupujícím ve splátkách, je tento povinen po vyzvání f. TRAZ  zaplatit i všechny zbývající splátky společně se splátkou, s jejímž zaplacení se dostal do prodlení delšího než 14-ti kalendářních dnů.

3.4  Bylo-li sjednáno plnění ze strany f. TRAZ  a tomu odpovídající plnění ze strany kupujícího po částech, přičemž se kupující dostane do prodlení s plněním svého peněžitého závazku spojeného s již f. TRAZ  poskytnutým částečným plněním, je f. TRAZ  oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud kupující svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě stanovené f. TRAZ .

3.5  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti zúčastněných stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku f. TRAZ na náhradu škody vzniklé jejím porušením a na zaplacení smluvní pokuty.

 

<< Cena                                                                                                                               Dodání >>

 

Kontakty

Jaroslav Trávníček - TRAZ

Zádveřice 229
763 12  Zádveřice - Raková

Česká republika - CZE


Tel:   +420 603 851 509

Mail:  j.t.traz@email.cz

  

Návštěvnost

TOPlist